มอบตัวนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๕๗ (คลิกที่ภาพ)

มอบตัวนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๕๗